O nás

Firma Jindřich Lachout MonToP se sídlem v Červeném Záhoří 130 vznikla v roce 1992 po transformaci z původní obchodně montážní firmy zabývající se prodejem topenářského materiálu a montážemi ústředního vytápění. Postupem času byla činnost rozšířena o montáže plynu a o oprávnění na montáž STL plynovodů z LPE, průmyslových a domovních plynovodů a plynových kotelen do 3,5 MW a dále k provádění revizí provozovaných tlakových zařízení.

Tato oprávnění přispěla k realizaci našeho záměru, a to uplatnit se při plošných plynofikacích, kdy dochází ke změnám a rekonstrukcím otopných systémů.

Pro zvýšení kvality práce, spokojenosti zákazníka a konkurenceschopnosti jsme zavedli systém řízení jakosti ČS EN ISO 9002. Certifikát jsme získali 6.6.2000. Od 1.7.2003 byl systému managementu jakosti přecertifikován dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Vlastníme tato oprávnění:

§ oprávnění ITI k montážím a opravám plynových zařízení v rozsahu

 • domovní plynovody, průmyslové plynovody a plynovody a přípojky včetně LPE do max. provozního tlaku 0,3 MPa
 • spotřeba plynu spalováním do 50 kW a plynové kotelny do výkonu 3,5 MW

§ oprávnění ITI k provádění revizí, zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek provozovaných vyhrazených tlakových dodavatelským způsobem v rozsahu

 • parní a kapalinové kotle 1., 2., 3. a 4. třídy 
 • tlakové nádoby stabilní A, B

§ oprávnění odborného technického dozoru MO k provádění montáží a oprav určených plynových zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu

 • zařízení pro rozvod plynů
  - domovní a průmyslové plynovody, - médium: zemní plyn
  - NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu,médium: zemní plyn 
 •  zařízení pro spotřebu plynů spalováním
  - spotřebiče do 50 kW
  - plynové kotelny do výkonu 3,5 MW - médium: zemní plyn

§ oprávnění odborného technického dozoru MO k provádění revizí a zkoušek provozovaných tlakových nádob stabilních, parních a kapalinových kotlů dodavatelským způsobem v rozsahu

 • provozované tlakové nádoby stabilní
 • parní a kapalinové kotle 1., 2., 3. a 4. třídy

§ osvědčení o zkoušce svářečů dle EN 287-1 311 T BW W01 wm t3,0 D42 H-L045 ss nb „A“
§ osvědčení o zkoušce svářečů dle EN 287-1 311 T BW W01 wm t3,0 D22 H-L045 ss nb „A“
§ osvědčení o zkoušce svářeče dle EN 287-1 111 P FW W01 B t10, 0 PF
§ 2 x osvědčení o zkoušce svářeče dle EN 287-1 141 T BW 8.1 S t2,0 D52,0 H-L045 ss nb (nerez)
§ servis a opravy nízkotlakých kotlů
§ provozní revize tlakových a plynových zařízení 

 •  provozované tlakové nádoby stabilní sk. A,B
 • provozované parní a kapalinové kotle 1., 2., 3. a 4. třídy
 • středotlaké plynovody, mat. ocel, PE, médium: zemní plyn
 • průmyslové plynovody, mat. ocel, médium zemní plyn
 • domovní plynovody a přípojky
 • spotřebiče pro spotřebu plynu spalováním do 50 kW
 • spotřebiče pro spotřebu plynu spalováním nad 50 kW


Certifikáty