Provádíme montáže v oblasti topení – plyn - voda jak v rodinných domcích, tak na velkých investičních akcích. Montážní práce provádíme dle platných předpisů, norem a technických instrukcí. V celém oboru naší činnosti používáme pouze velmi kvalitní tuzemské i zahraniční výrobky, z oblasti topení – plyn - voda za velmi výhodných podmínek a můžeme Vám tak dodat celou zakázku na klíč. Pro montáže používáme stroje a zařízení na vysoké úrovni.

Dále provádíme zdarma poradenskou činnost. Při výběru vhodné technologie je nutné brát v potaz místní podmínky, požadavky zákazníka, komfort obsluhy a především pořizovací a provozní náklady. Na základě těchto údajů je vybrána vhodná technologie na kterou Vám rádi zpracujeme zdarma cenovou nabídku. Nabídkové ceny jsou zpracovány položkově a obsahují jednotkovou cenu a množství. Proto máte jistotu, že budou vyfakturovány pouze skutečně provedené práce. V případě rozšíření či zkrácení zakázky máte garantované jednotkové ceny. Samozřejmostí je profesionální záruční a pozáruční servis • poradenskou činnost v oblasti voda, topení, plyn

   - výběr vhodné technologie pro zákazníka
   - zajištění projektové dokumentace
   - bezplatně cenové nabídky 

 • montáže ústředního vytápění

   - montáže kotelen a výměny kotlů
   - teplovody, horkovody a parovody
   - výměníkové stanice
   - automatické kotle na nové ekologické palivo - pelety
   - montáže tepelných čerpadel vzduch voda, země voda
   - podlahové vytápění  

 • ekologické vytápění

   - automatické kotelny na biomasu a pelety
   - tepelná čerpadla země-voda, vzduch-voda, voda-voda 
   - solární systémy

 • montáže plynovodů a plynových zařízení 

   - průmyslové plynovody
   - středotlaké plynovody
   - domovní plynovody
   - plynové kotelny do 3,5 MW  

 • montáže zdravotní instalace

   - vnitřní vodovody
   - venkovní vodovody
   - vnitřní kanalizace
   - venkovní kanalizace
   - zařizovací předměty

servisní služby v oblasti voda, topení a plyn  havarijní služby v oblasti voda, topení, plyn.

Jedná se především o zakázky v rodinných domech, v bytovém fondu, v domech s občanskou vybaveností a v růmyslových objektech.

Zakázky provádíme v celé České republice.

Působíme především v oblasti kraje: 

 • Jihočeského
 • Středočeského 
 • HM Prahy 
 • Plzeňského 
 • Karlovarského 
 • Vysočina 

Montážní práce provádíme dle platných předpisů, norem a technických instrukcí. V celém oboru naší činnosti používáme pouze výrobky schválené autorizovanými zkušebnami a stroje a zařízení na vysoké úrovni.