KOTLÍKOVÉ DOTACE - 2. VLNA


Nabízíme: 

- návštěvu technika a zpracování cenové nabídky. Pomoc při výběru kotle.

- podání žádosti o "kotlíkovou dotaci" (pro naše zákazníky ZDARMA)

- samotnou realizaci výměny kotle kvalifikovanými topenáři (profesní kvalifikace je nutná pro získání dotace) 

- zpracování žádosti o platbu


Informace o 2. vlně KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ:

Dotace jsou určené pro majitele rodinných domů vytápěných kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy (dokládá se protokolem o kontrole kotle).

Předpokládaný počet výměn v Jihočeském kraji: 3155 (alokovaná částka 303 mil. Kč) 


Kdy bude možno podat žádost o dotaci v Jihočeském kraji: předpoklad na podzim 2017

Termín, od kdy je podporována výměna kotle: 15. 7. 2015
Maximální uznatelné náklady: 150 000,- Kč

Na rozdíl od 1. vlny "kotlíkových dotací" není nutný posudek od energetického specialisty a následná realizace energetických opatření.

Nový zdroj tepla musí být zapsán v seznamu výrobků pro "kotlíkové dotace".

Typ nového zdroje

Výše dotace

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva, tepelné čerpadlo 80 %, max. 120 000,- Kč (127 500,- Kč v prioritních oblastech)
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 80 %, max. 100 000,- Kč (107 500,- Kč v prioritních oblastech)
Plynové kondenzační kotle 75 %, max. 95 000,- Kč (102 500,- Kč v prioritních oblastech)
Kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva 75 %, max. 75 000,- Kč (82 500,- Kč v prioritních oblastech)

 

V případě zájmu o realizaci dotované zakázky kontaktujte paní Evu Suškovou na tel. 603 229 228 nebo e-mailu info@montoptabor.cz .